Ustawa o rzemiośle skierowana do Komisji Gospodarki

18.08.2015

W dniu 4 sierpnia 2015 został skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Gospodarki poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle autorstwa posła Artura Bramory.

W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać:
„Proponowana ustawa ma na celu wprowadzenie do ustawy o rzemiośle zmian, które, także zdaniem środowiska rzemieślniczego, są niezbędne dla jej należytego funkcjonowania w obecnych warunkach ekonomiczno-społecznych i otoczeniu prawnym – bez zmian w zakresie podstawowych konstrukcji i rozwiązań obecnej ustawy ani dokonywania zmian w innych ustawach. Służyć to ma lepszemu funkcjonowaniu rzemiosła – w tym także lepszemu funkcjonowaniu instytucji samorządu rzemiosła, stanowiących dobrowolne zrzeszenia osób wykonujących rzemiosło.”

Projekt dotyczy m .in. doprecyzowania pojęcia „rzemiosło” oraz wprowadzenia definicji pojęcia „rzemieślnik”, uregulowania zasad odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające, uzyskania przez rzemieślników refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie sejmowej.

Aktualności

Egzamin Fryzjerski 2023r.

Egzamin Fryzjerski 2023r.

W dniu 15 kwietnia 2023r. w Cechu Rzemiosł Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Myszkowie odbył się egzamin sprawdzający w zawodzie Fryzjer dla...

czytaj dalej

LOKAL BIUROWY DO WYNAJĘCIA

  Mamy do wynajęcia lokal biurowy w budynku Cechu Myszków, na parterze o powierzchni ok. 26m2. Lokalizacja w centrum Myszkowa, ul. Kościuszki...

czytaj dalej
Egzaminy fryzjerskie

Egzaminy fryzjerskie

W dniu 24 lutego w Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Myszkowie odbył się egzamin sprawdzający z fryzjerstwa dla klas II i...

czytaj dalej
50-lecie Cechu

50-lecie Cechu

Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Myszkowie w roku 2015 obchodzi swoje 50-lecie. Uroczystości jubileuszowe odbędą się dnia...

czytaj dalej
Skip to content