Szkolenia

KOMPETENCJE XXI WIEKU

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe!
Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne PRYM organizuje bezpłatne wsparcie dla osób z województwa śląskiego.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadającą największe potrzeby w dostępie do edukacji i należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Oferta edukacyjna

W ramach projektu UP otrzymają:

 • szkolenie językowe (język angielski, niemiecki, francuski) – 120 h + certyfikat,
  lub/i
 • szkolenie IT (podstawowy lub średniozaawansowany) + certyfikat.
 • przerwa kawowa podczas szkoleń,
 • podręcznik.

Kontakt

Biuro Projektu, ul. Kościuszki 97, Myszków, tel. 517 066 458, www.cseprym.pl

Skip to content